Anadile  ilişkin temel becerilerin kazanılması çocukların daha sonraki öğrenim ve sosyal yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Türkçe  dil  eğitimi öğrencilerimizin ilgisini çekecek  etkili yöntemler ve uygulamalarla desteklenir. Zengin sözcük dağarcığına sahip bir çocuk, kendini daha iyi ifade edebilir, anlatılanları daha iyi anlayabilir.  Okumuzda neden-sonuç ilişkisini kurabilme, çevresinde olup bitenleri fark edip dile getirebilme becerileri Türkçe dil eğitimiyle desteklenmektedir.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.