Minecan Anaokulu’nda öğrencilerin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak üzere Eğlenceli Bilim Programları kullanılır. Eğlenceli Bilim Programı her öğrenciye bireysel olarak hazırlanan malzemeleri kullandırarak deneyleri bireysel olarak yapmalarını sağlar.

Eğlenceli Bilim Programı anaokulumuzun özgün müfredatını destekler, yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile öğrencilerimizin deney kültürünü ve bilim sevgisi destekler, öğrendiklerini somutlaştırarak bilgilerinin kalıcılığını arttırır.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.