İngilizce programımız sınıf öğretmenlerimiz ve İngilizce öğretmenlerimiz tarafından ortak planlama yapılarak programın felsefesi doğrultusunda etkinliklerden oluşturulmaktadır. Öğrencilerin anadillerinde yaptıkları çalışmanın İngilizce dersinde de devam etmesi, programı bir bütün olarak algılamalarına olanak tanırken yabancı dillerinin de tıpkı anadilde olduğu gibi doğal bir şekilde gelişmesine fırsat yaratır.

 

Eğitim programımız ‘Cambridge University Press’ tarafından anaokulu grubu öğrencileri için hazırlanmış dil programı ile sürdürülür. Bu dil programı, öğrencilerimizin dili anlama, konuşma ve kullanma becerilerini otantik materyaller ile destekleyen bir programdır.

 

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup, öğrencileri dil kullanımına teşvik ederler.

Her gün uygulanan 5 yaş grubu İngilice müfredatımıza uluslararası standartlar yön verir; öğrencinin sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılır. İlk Yıllar Programımız, İngilizce becerilerinin gelişimini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Konuşma becerilerinin geliştirilebilmesi için doğal konuşma ortamları yaratılarak öğrenciler konuşmaya teşvik edilir ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile tüm gün boyunca İngilizce olarak iletişime geçerler. Ders etkinliklerinde şarkı ve videolar, renkli resimler, maketler ve kendi yaşamlarında karşılaşabilecekleri eşyaların kullanılması ile dilin daha kolay algılanmasını ve hayatın bir parçası olduğunun fark edilmesini sağlanır.

  • Yabancı dilde okuma ve kitap sevgisini geliştirmek için öğrencilerimize uygun seçilen kitaplarımız drama tekniği ile canlandırılarak okunur.
  • Şarkılar, videolar ve hikayeler seçilirken özgün, eğlenceli ve dil öğrenimine uygun araçlar olmalarına özen gösterilir.
  • İngilizce dil öğretimi; İlk Yıllar Programıyla eşgüdüm sağlayarak, her çocuğun kendine özgü öğrenme özelliklerini göz önüne alarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanır.
  • Görsel, işitsel ve yaparak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde yabancı dil, iletişim aracı olarak kullanılır.
  • Şarkılar, resimli kartlar – çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğretilir.

Okulumuz Hazırlık gruplarında uygulanan yarım gün (20 saat) İngilizce müfredatı, anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak öğrencilerin fiziksel, duygusal ve ruhsal esenlikleri göz önüne alınarak yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle verilir. İngilizce müfredatı  kahvaltı saati ile başlar ve gün boyunca sınıf içinde ve dışında devam eder. Her gün rutin olarak derslere hava durumundan, haftanın günlerinden ve öğrencilerin nasıl hissettiklerinden bahsedilerek başlanır. Yeni konulara ise uygun oyunlar oynayarak, şarkı ve videolar kullanılarak ya da hikaye kitapları dahil edilerek giriş yapılır. İngilizce Dil etkinliği çalışmalarında öğretmenlerimiz görselden sözele doğru giden bir yaklaşım izler. Bu görselleri içeren resimler, hikaye kitapları, şarkı ve videoları seçerken özgün, eğlenceli ve dil öğrenimine uygun olmalarına özen gösteririz.

  • Yaratıcılığı güçlendirmek için hikayelerden, şarkılardan ve videolardan yararlanılır.
  • Farkındalıklarını artırmak için tema boyunca yeni öğrenilen kelimelerden köşeler oluşturulur.
  • Kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak için öğrencilerimizin ders esnasında yaptıkları tüm çalışmaları risk alarak sınıfta sözel olarak sergilemeleri sağlanır.
  • Etkinlikler çeşitlendirilerek öğrencilerimizin yabancı dili doğal olarak özümlemeleri sağlanır.

Gözlemler aracılığıyla, portfolyo sunumları, anekdot kayıtları gibi stratejileri kullanarak yaş grubuna uygun dil gelişimi değerlendirmesi yapılır. Öğrencilerimizin motivasyonunu sağlamak ve özgüvenle İngilizce konuşmalarını sağlamak için olumlu ve merak uyandırıcı bir öğrenme ortamı oluşturulur. Soyut kavramlar yerine öğrencilerimizin kendi yaşantılarından hareket edilerek, yabancı dil anlamlı bir bütün halinde sunulur. Böylece öğrencilerimiz İngilizceyi şarkılar, resimli kartlar – çeşitli objelerle oynanan oyunlar, aktiviteler ve hikayeler yoluyla yaşayarak ve eğlenerek öğrenir.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.