Hedefimiz farklı yetenek ve kişilikleriyle öğrencilerimizi ilk olarak okul
öncesindeki sosyal ve akademik hayata sonrasında da ilköğretim dönemine
en iyi ve donanımlı şekilde hazırlamaktır.

Minecan Anaokulu’nda tüm etkinlikler sınıf ve brans öğretmenleri ile birlikte
planlanır. Bu yaklaşım öğrencilerin kavramları daha kolay ve kalıcı şekilde
öğrenmelerini sağlar.
Aktif oyun alanlarıyla çocuklarımız öğrenmeyi ve eğlenmeyi bir arada gerçekleştirir.
Minecan Anaokulu’nda eğitim-öğretim tam gün esasına göre gerçekleştirilir. Saat 08.00’de eğitim başlar. Her gün 09.00’a
kadar sabah kahvaltısı yapılmaktadır ve 17.00’de eğitim-öğretim sona erer.

Eğitim Yaklaşımımız

Minecan Anaokulu, her öğrencisinin gelişim ve kişisel özellikleri doğrultusunda  özgün bir birey olduğunu dikkate alan bir eğitim anlayışı benimser. Amacımız farklı yetenek ve kişilikleriyle öğrencilerimizi önce okul öncesindeki sosyal ve akademik hayata sonrasında da ilköğretim dönemine  en iyi ve güçlü şekilde hazırlamaktır.

Tüm yaş  gruplarının bilişsel, duygusal, sosyal gelişim özelliklerine uygun olarak oluşturulan müfredatımız; öğrencilerimizi insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak,  daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olacak iyi bir vatandaş ve uluslararası zihniyete sahip, çok yönlü ve donanımlı  bireyler olarak geliştirmeyi hedefler.

Minecan Anaokulu MEB okul öncesi müfredat  hedeflerini temel alarak, anaokulundan itibaren öğrencileri için anlamlı, onlara çekici gelen ve kendi sınırlarını zorlayan; öğrencilerin hangi eğitim yöntemleriyle en iyi öğrenecekleri ve öğrenme sürecinin değerlendirilmesinin stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahiptir.

Sorgulama temelli eğitim, öğrencilerimizin araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmaları için ilk temelleri sağlar.

Eğitim Programımız

IB PYP Programı Nedir?

IB PYP Programı Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IB) 3-11 yaş arasındaki çocuklar için oluşturduğu Primary Years Programme ‘İlk Yıllar Programı’ PYP olarak adlandırılmaktadır. PYP, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha barışçı bir dünya kurulmasına yardım eden sorgulayıcı ve bilgili gençler yetiştirmeyi amaçlar.

PYP öğrencilere ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgileri keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazandırır. PYP saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme; bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, toplum hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunma gibi eğitimin çok önemli öğelerinden oluşur.

Mathazone, 2 ile 6 yaş arasındaki çocukların, matematik temellerinin kurulmasına yönelik, özel olarak tasarlanmış “masal tadında” bir eğitim programıdır. Matematiği yalnızca işlemlerden oluşan bir kavram değil; bir düşünme şekli olarak tanımlar. Bu düşünme becerisini kazanmak, basit bir hesap makinesi gibi hesap yapmaktan çok daha önemlidir.

Mathazone matematiği yalnızca sınıf ortamında kalan soyut bir kavram olmadığını, bizzat gerçek hayatın kendisi olduğunu çocuklara gösterir. Bununla birlikte hayatları boyunca alacakları matematik eğitiminin temelini oluşturan kavramları erken yaşta oyunlarla tanıştırır ve matematik dilini günlük hayatın bir parçası yapar.

İngilizce programımız sınıf öğretmenlerimiz ve İngilizce öğretmenlerimiz tarafından ortak planlama yapılarak programın felsefesi doğrultusunda etkinliklerden oluşturulmaktadır. Öğrencilerin anadillerinde yaptıkları çalışmanın İngilizce dersinde de devam etmesi, programı bir bütün olarak algılamalarına olanak tanırken yabancı dillerinin de tıpkı anadilde olduğu gibi doğal bir şekilde gelişmesine fırsat yaratır.

Eğitim programımız ‘Cambridge University Press’ tarafından anaokulu grubu öğrencileri için hazırlanmış dil programı ile sürdürülür. Bu dil programı, öğrencilerimizin dili anlama, konuşma ve kullanma becerilerini otantik materyaller ile destekleyen bir programdır.

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup, öğrencileri dil kullanımına teşvik ederler.

Eğlenceli Bilim Programı her öğrenciye bireysel olarak hazırlanan malzemeleri kullandırarak deneyleri bireysel olarak yapmalarını sağlar.

Eğlenceli Bilim Programı anaokulumuzun özgün müfredatını destekler, yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile öğrencilerimizin deney kültürünü ve bilim sevgisi destekler, öğrendiklerini somutlaştırarak bilgilerinin kalıcılığını arttırır.

Minecan Anaokulu tüm öğrencilerinin 21. Yüzyıl’da kendilerini bekleyecek hayata en donanımlı şekilde yetişmelerini sağlamak üzere, Türk Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Müfredatını eksiksiz yerine getirirken  Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) felsefesi ve müfredat çerçevesi prensiplerini uygular.

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) 3 -11 yaş arasındaki öğrenciler için  tasarlanmış, çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran- sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine odaklanan bir müfredat eğitim yaklaşımıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programı ile   IB PYP (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı) yaklaşımını entegre ederek özgün bir müfredatta eğitim veren Minecan Anaokulu’nda öğrencilerimiz 3 yaşından itibaren bilgi kazanımı yanında aşağıda belirtilen özelliklere sahip bir birey olarak yetiştirilmeleri için desteklenirler.

Müfredatımız öğrencilerimizi araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, açık görüşlü, ilkeli, duyalı riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen öğrenciler olmaları için geliştirir. Tüm etkinliklerimiz öğrencilerimizin sosyal, araştırma, düşünme, iletişim ve özyönetim becerilerini geliştirmek üzere planlanır.

Öğrencilerimizin  tüm yaşamları boyunca davranışlarının temelini değer bilme, bağlılık, güven, işbirliği, yaratıcılık, merak, kendini başkaları yerine koyabilme, bağımsız davranma, doğruluk, istekli olma, saygı ve hoşgörü kavramların oluşturmasını sağlamak müfredatımızın hedefleri arasındadır.

Tüm alanlarda aynı kavram üzerinde planlanan birbirine bağlı  etkinlikler öğrencilerimiz için anlamlı bir bütünlük sağlar.  Müfredattaki ünite planlamaları tüm ders öğretmenleri tarafından birlikte yapılır. Ünite kapsamında sınıf öğretmeni ile yapılan etkinliklerde kavranması  hedeflenen kavramlar, öğrencimizin diğer branş etkinliklerinde de farklı etkinliklerle pekiştirilir. Örneğin aile kavramı üzerine  sınıf öğretmeni ile yapılan çalışmalara İngilizce ve diğer branş derslerinde de yer verilmektedir.

Minecan Anaokulunda veliler de öğrenme sürecine katkı sağlar. Ünite kapsamında velilerimiz ve öğrencilerimizin aileleri eğitime katkı sağlamak üzere öğrencilerimizle söyleşi/sunum yaparlar; kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar. Öğrencilerimiz öğretmenleri dışında farklı yetişkinlerle bilgi edinmek üzere bir araya gelerek iletişim kurma becerilerini de geliştirirler. Üniteler kapsamında düzenlenen geziler eğitim sürecini destekler.

Yaş Gruplarına Göre Eğitim Programlarımız

Anaokulu öğrencilerimizin sosyal gelişimleri kendi yaş grubu özellikleri dikkate alınarak, müfredat içinde yerleştirilmiş ders ve etkinliklerle, ilkokul kademesinde derse giren öğretmen ve alanında uzman olan kişiler tarafından sağlanır.

93

Eğitimci

6500

m² Doğayla İçiçe Açık Kampüs Alanı

4350

m² Kapalı Eğitim Alanı

Minecan Anaokulu'nda ``Her Çocuk Farklıdır.``

Okulumuzda rehberlik çalısmalarının temelinde

“Her çocuk farklıdır.” gerçeğinden yola çıkılır.

Okulumuzda Pedagojik Danışman Eğitim Bilimci-Yazar Dr. Özgür Bolat
tarafından “Ödülsüz-Cezasız Eğitim” sistemi uygulanmaktadır.
Çocukların, kendi yetenek ve beğenileri doğrultusunda kendilerini ifade etmelerini, özgüven kazanmalarını destekleyen çalışmalar esastır.
Rehberlik birimi olarak amacımız; öğrencilerimizi tüm gelişim basamakları açısından gözlemlemek, değerlendirmek ve bu bilgileri ebeveynleri ile paylaşmak, öğrencilerimizin her yeni deneyiminde yanlarında yürümek ve onlara destek olmaktır.
Anaokulu

Eğitim Kadromuz

Minecan Okulları’nda öğretmenlerimiz her zaman kendini geliştiren, geleceğin dünyasına yön veren bireylerdir.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Eylül 23, 2023

Minecanlılar İletişimi Güçlü Bireyler Olarak Yetişirler.

Ortaokul Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin sınıf içi iletişimlerini artırmak amacıyla rehberlik etkinliklerimiz gerçekleştirildi.

Öğrencilerimizle Sabah Sporuyla Güne Enerjik ve Mutlu Başladık.
Eylül 22, 2023

Minecan öğrencileri güne her gün sabah sporu ile başlar.

Öğrencilerimizle İlköğretim Haftasını Kutladık.
Eylül 22, 2023

Minecan öğrencileri İlköğretim Haftası’nı okur yazar bireyler olmanın önemi üzerinde sorgulama yaparak kutladılar. 😇

Luis Nani Öğrencilerimizle Buluştu.
Eylül 20, 2023

Adana Demirspor'umuzun futbolcularından Luis Nani öğrencilerimizle bir araya geldi.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Ön Kayıt Formu

Minecan Okulları toplumunun bir parçası olmak için aşağıdaki formu doldurunuz. En kısa zamanda size dönüş sağlanacaktır.

  Veli Bilgileri

  Öğrenci Bilgileri

  Cinsiyet KızErkek

  Doğum Tarihi

  Başvurduğu Okul AnaokuluİlkokulOrtaokul

  Kayıt Olacağı Sınıf

  Halen Devam Ettiği Okul

  Veli İletişim Bilgileri

  Lütfen tüm zorunlu (*) alanları doldurunuz.