Öğrencilerimizin gerçek anlamda, 21. Yüzyılın dünya insanı olmaları, için uluslararası bilince sahip, farklı kültürleri tanıyan bireyler olarak yetişmesi gerektiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin dil öğrenmeye karşı çok olumlu bir tutum geliştirmesi öncelikli hedefimizdir. İngilizce sınıflarında zorlayıcı ama aynı zamanda diğer derslerle bütünlük taşıyan, anlamlı ve yüksek standartları olan bir program ile dil eğitimlerini sürdürerek dilbilgisi, okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini çok deneyimli öğretmenler rehberliğinde geliştirmeye devam ederler.

Ortaokul öğrencilerimizin, dünya insanı olma yolundaki gelişiminde İngilizceyi akademik çalışmalarda kullanabilir olmaları çok önemlidir. Bağımsız olarak çalışabilen, öğrenmeyi öğrenmiş öğrenciler olarak çalışmalarında kullanmak üzere yabancı dildeki doğru görsel, işitsel, yazılı  kaynaklara ulaşmaları, okuyup anlamaları, yorumlayabilmeleri ve kendi ifadeleri ile kullanabilmeleri  hedefi ile İngilizce eğitimlerini sürdürürler.

Öğrencilerimiz uluslararası standart dil ölçme sınavlarında dil gelişimlerini değerlendirmeleri için teşvik edilirler.

İkinci yabancı dil eğitimi Almanca ve Fransızca dilleri ile devam eder.

İngilizce

SINIFLAR Cambridge English Language Assessment  Avrupa Konseyi Dil Seviyesi
5.ve 6.Sınıflar KET ( Key English Test) A2 (Waystage)
7. ve

8. Sınıflar

PET (Preliminary English Test)

First for Schools 

B1 (Threshold)

B2 (Vantage) 

Minecan Ortaokulu  olarak, İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı-‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages)  kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Programımız 5 ve 6.sınıflarımızda A2 dil kazanımlarını; 7 ve 8. sınıflarımızda ise B1, B1+dil kazanımlarını hedeflemektedir.

Programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, münazaralar, bilgi /genel kültür yarışmaları, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup öğrencileri de dil kullanımına teşvik ederler.

Öğrencilerimiz dil düzeyleri dikkate alınarak, dil eğitimlerini en üst düzeye şekilde planlanmış sınıflarda eğitimlerini sürdürürler. Böylelikle farklı ihtiyaçları olan öğrencilerimiz kendi düzeylerindeki bir dil grubu ile yıl boyu gelişimlerini sürdürürler.

Öğrencilerimizin dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, aşağıdaki tabloda belirlenen Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarını almaları hedeflenmektedir.

Almanca

Öğrencilerini iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştiren bir eğitim kurumu olma vizyonu ile hareket eden Minecan Ortaokulunda ikinci yabancı dil eğitimi öğrencilere sunulan ikinci yabancı dil seçeneklerinden biri Almanca ‘dır.

Almanca derslerinde temel amaç, öğrencilerimizin öğrendikleri dili hayat boyu kullanabilecekleri yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kazandırmaktır.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında sınıf bazında Almanca program hedeflerimiz öğrencilerimizin 8.sınıf düzeyinde girecekleri Fit in Deutsch 1-2 sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin girecekleri Goethe-Zertifikat A1-2: Fit in Deutsch 1-2 sınavları, 10-16 yaş arasındaki çocuklar ve gençlere yönelik Almanca sınavlarıdır. Almanca bilgisini teyit eden (ve uluslararası geçerliliğe sahip) bu sınavlar, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin (GER) altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin birinci basamağı (A1) ve ikinci basamağına (A2) denktir.

Almanca dersi, öğrencilerimizin öncelikle eğlenerek-yaparak-yaşayarak öğrenmelerini ve en aktif düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik planlanmıştır. Ayrıca derslerimiz rol oynama, beyin fırtınası, grup çalışmaları, tartışma, benzetim, gösteri gibi öğretim yöntem ve teknikleriyle de zenginleştirilir.

Fransızca

SINIFLAR AVRUPA KONSEYİ DİL SEVİYESİ DİL YETERLİLİK SERTİFİKA SINAVLARI
5. ve 6. Sınıflar A1.1
7. ve 8. Sınıflar A1.2 DELF  Sertifika Sınavı

Öğrencilerini iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştiren bir eğitim kurumu olma vizyonu ile hareket eden Minecan Ortaokulunda ikinci yabancı dil eğitimi öğrencilere sunulan ikinci yabacı dil seçeneklerinden biri Fransız‘dır.

Minecan Ortaokulunda Fransızca dersi öğrencilerimizin yaş grubu özellikleri  göz önüne alınarak rol oynama, beyin fırtınası, grup çalışmaları, tartışma, benzetim, gösteri gibi öğretim yöntem ve teknikleriyle de zenginleştirilir.

Fransızca dilini  Minecan İlkokulu 4. Sınıftan itibaren öğrenmeye başlayıp 8.sınıfa kadar devam edecek olan öğrencilerimizin  8.sınıfa geldiklerinde DELF  sınavlarında başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında sınıf bazında Fransızca program hedeflerimiz aşağıdaki gibidir:

Öğrencilerimiz aldıkları Fransızca eğitimleri sonucunda uluslararası geçerliliği olan DELF sınavlarına yönlendirmekte ve geldikleri dil seviyesinin somut göstergesi olan sertifikayı almaları desteklenmektedir.

DELF A1-A2 olmak üzere iki temel seviyesi vardır.

DELF A1

Fransızca temel eğitim olanaklarını temin etmektedir, belge sahibinin günlük hayatta, her durumda kendini Fransızca olarak kendini ifade edebileceğini gösterir.

DELF A2

Bu seviyede  bilgilerin derinleştirildiği, Fransızca’nın özel olarak kullanılabileceğini ifade eder.

DELF-DALF

Diplomaları Avrupa Dilleri Ortak Referans Sisteminin belirlediği dil hakimiyeti ile ilgili 6 seviyeyi belgeler. Bu belgeler ömür boyu geçerlidir

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.