Araştıran, Sorgulayan Mutlu Bireyler

PYP 3 – 11 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.

PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir.

Daha İyi ve Daha Huzurlu Bir Dünya

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, organizasyon, zorlu uluslararası eğitim ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışır. Bu programlar, dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

IB PYP PROGRAMI NEDİR?

IB PYP PROGRAMI NEDİR?

Öğrencilerimizi çağdaş ve uluslararası bir bakış açısı ile öğrencilerini kendini tanıyan, potansiyelini gerçekleştiren ve fark yaratan bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış, iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştiren bir eğitim kurumu olma vizyonu ile 2016 yılı Eylül ayında Uluslararası Bakalorya (IB) Dünya Okulu olma sürecimizi başlatmıştık.

Bizlere emanet edilen 3-11 yaş arasındaki öğrencilerimizin 21. yüzyılın ulusal ve uluslararası ihtiyaç ve gerçekliklerine en donanımlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan Minecan Okulları uluslararası bir dünya okulu olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okul öncesi ve ilkokul müfredatını temel alarak, Uluslararası Bakalorya (IB) Primary Years Programme ‘İlk Yıllar Programı’ (PYP) tarafından tanımlanmış uluslararası standartlara ulaşabilmek amacı ile okul müfredatımız yapılandırılmıştır. Eğitim ve öğretimimiz öğrencilerimiz için anlamlı, ilgi çekici, kendi sınırlarını zorlamalarına fırsat verecek öğrenci merkezli bir yaklaşımla planlanmıştır. Öğrencilerimizin en iyi nasıl öğrenecekleri ve öğrenme süreçlerinin farklı stratejilerle en iyi nasıl değerlendirilecekleri tüm öğretmenlerimizin iş birliği içinde çalışması ile belirlenmiştir.

Bu süreçte ana ve ilkokulumuzun tüm eğitim kadrosu sorgulama, ölçme değerlendirme, farklılaştırma gibi eğitimin çok önemli bileşenleri konularında uluslararası eğitimler almış, ülkemizin konusundaki en uzman kişilerinden de ihtiyaca yönelik eğitimlerini sürdürmüşlerdir.

IB PYP otorizasyon sürecinde okulumuz  iki kez  uluslararası denetimciler  tarafından denetlenmiş, okulun tamamladığı yazılı belgelere ek olarak; idare, öğretmen kadrosu, öğrenci ve veliler ile yapılan toplantılarda okulun hedeflenen uluslararası standartlara ne derecede ulaştığı belirlenmiştir.

Tamamlanan bu çalışmaların sonucunda, Özel Minecan Okulları 2016’da başlattığı dünya okulu olma sürecini 01 Temmuz 2019 tarihinde tamamlayarak Türkiye’deki diğer çok prestijli PYP okulları arasında ‘IB PYP Dünya Okulu’ statüsünü  almıştır. Böylelikle Özel Minecan Okulları Türkiye’de IB PYP otorizasyonu alan 48 okuldan biri, Akdeniz Bölgesi’ndeki tek IB PYP okulu olmuştur.

Ülkemiz, şehrimiz ve okulumuz adına bu başarının haklı gurur ve mutluluğunu yaşarken öğrencilerimizi çağdaş dünyanın akademik ve sosyal yönden fark yaratacak bireyler  olmaları hedefi ile sürdürdüğümüz çalışmalarımıza verdiğiniz destek için siz değerli velilerimize de gönülden teşekkür ediyoruz.

Biz eğitim dünyasında örnek alınacak diğer birçok uygulama ve başarı ile ‘Eğitimde Farklılık’ yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Anaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Müfredatının,
Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP)
çerçevesinde uygulanmasıyla öğrencilerimiz küçük yaştan itibaren
sorgulayan, düşünen, merak eden bireyler olarak yetişmeye başlar.

İlkokul

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına,
Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı’nın (PYP)
entegre edilmesiyle oluşturulan müfredatımızla
çocuklarınız geleceğe yatırım yapsın.

48

Türkiye'deki 36 IB PYP Okulundan Biriyiz

143

Dünyada 143 Ülkede IB Eğitimi Veriliyor

51

IB Programları 51 Yıldır Dünya İnsanı Yetiştirmeye Devam Ediyor

IB Öğrenen Profili

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.

3-11 yaş grubundaki tüm öğrenciler aldıkları PYP yaklaşımlı eğitim ile aşağıda belirtilen IB Öğrenen Profillerine sahip bir dünya insanı olarak yetişirler.

Araştıran-Sorgulayan

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

Bilgili

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.

Düşünen

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız.

İletişim Kuran

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız.

İlkeli

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

Açık Görüşlü

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

Duyarlı

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.

Riski Göze Alan

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.

Dengeli

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

Dönüşümlü Düşünen

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarfederiz.