Değerli Anne-Babalar,

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamlarındaki ilk toplumsal kurumun okul olduğunu hepimiz biliriz. Okul, çocuklarımızın hayatları boyunca ihtiyacı olacak bilgi ve değerleri kazanmasını sağlar ve tüm yaşamı boyunca katılacağı toplumlara uyum sağlaması için gerekli sosyalleşme becerilerini kazandırır.

1991 yılında eğitime başlayan Minecan Anaokulu’nun ardından, öğrencilerini çağdaş ve uluslararası bir bakış açısı ile kendini tanıyan, potansiyelini gerçekleştiren ve fark yaratan bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış, iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştirmek vizyonu ile hareket eden Özel Minecan İlkokulu 2018-2019 yılında eğitime başlamıştır.

Özel Minecan İlkokulu öğrencilerini sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, duygusal, sosyal ve akademik yönden yüksek standartlara sahip, bilime inanan, Atatürk ilke ve devrimlerinin takipçisi, mutlu bireyler olarak yetiştirme hedefindedir.

Minecan Anaokulu’nda minik ellerini çok küçük yaşlardan itibaren tutmaya başladığımız geleceğin büyükleri, eğitim öğretim yolculuklarına Minecan İlkokulu’nda devam ederler. Her zaman yanlarında olan deneyimli öğretmenlerinin rehberliğinde Minecan öğrencilerinin her birinin bireysel farklılıkları en iyi şekilde gözlemlenir ve mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri desteklenir. Minecan İlkokulu’nda her öğrencinin  değerli bir  birey olduğu gerçeğinden yola çıkılarak her bir öğrenci ayrı ayrı ele alınır,  her birine ayrı özen ve dikkat gösterilir.

Öğrencilerimizi kendi sağlığına önem veren, kendine ve diğer insanlara saygı duyan, geçmişini bilen, toplumsal değerlerine ve kültürüne sahip çıkarken uluslararası toplum ve kültürleri tanıyan, ülkesinin geleceğine yön verebilecek bilgi birikimine ve becerilere sahip, olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi gelişmiş bireyler olarak yetiştiririz. Geleceğin büyüklerini ana dilini entelektüel seviyede kullanabilen, İngilizceyi anadili düzeyinde konuşabilen bir dünya insanı olmak üzere hazırlarız.

Minecan İlkokulu, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından oluşturulan PYP (İlk Yıllar Programı) olarak adlandırılan uluslararası eğitim programının ve eğitim-öğretim yönteminin Türk Milli Eğitim müfredatı içine entegre edilmesi ile öğrencilerimize hem ulusal hem de uluslararası nitelikli eğitim vermektedir.

Tam öğrenmeyi sağlamak amacıyla ezberci değil öğrenci merkezli yaptığımız derslerimiz öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal açıdan geliştirecek şekilde yapılandırılmıştır. Ana okul ve ilkokul yıllarından itibaren başlayan ve her öğrencimize sunulan Kodlama-Robotik, Satranç ve Yaratıcı Drama dersleri yanı sıra öğrencilerimizin tercihlerine göre planlanan kulüp çalışmaları öğrencilerimizin sosyal gelişimini en üst ve nitelikli şekilde destekler.

‘Eğitimde Farklılık’ yaratan eğitim programımız, fark yaratan eğitim teknik ve yöntemleri, bireysel eğitim modelimiz, ödül cezasız pedagojik yaklaşımımız, sosyal etkinliklerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak ve Minecan İlkokulu’nu tanımak üzere sizleri okulumuza davet ediyoruz.

Saygılarımla,
Gönül Sobutay
İlkokul Müdürü

93

Eğitimci

6500

M² DOĞAYLA İÇİÇE AÇIK KAMPÜS ALANI

4350

M² KAPALI EĞİTİM ALANI

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Nisan 20, 2021

Öğrencilerimiz Tarihten İz Bırakan Kişileri Anlattılar

3. Sınıf öğrencilerimiz Uluslararası Bakalorya IB PYP Sorgulama Ünitesi kapsamında toplumun gelişmesine katkıda bulunarak iz bırakan kişileri ve özeliklerini sorguladılar. Ünite sonunda her öğrencimiz kendi seçtiği iz bırakan bir kişiyi okul toplumuna anlatarak öğrendiklerini paylaştı.

Suyumuz Tükeniyor
Mart 22, 2021

Çok değil 2050 yılında dünya nüfusunun 2/3’ünün yaşadığı 66 ülkede şiddetli su sıkıntısı bekleniyor... Ülkemizde su…

Uzm. Dr. Emel Koçyiğit Deveci ile Dünyanın Hareketleri
Mart 20, 2021

Minecan İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerimiz Dünya’nın döngüsel hareketlerini ve bu hareketlerin canlılar üzerindeki etkilerini sorguladıkları PYP…

AFAD Doğanın Değişimi Üzerine Söyleşi
Mart 18, 2021

İlkokul 2. Sınıf öğrencilerimiz PYP Sorgulama Üniteleri kapsamında doğa olaylarını, ülkemiz ve dünyada yaşanan doğal afetleri,…