Minecan İlkokulu tüm öğrencilerinin 21. Yüzyıl’da kendilerini bekleyecek hayata en donanımlı şekilde yetişmelerini sağlamak üzere, Türk Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Müfredatını eksiksiz yerine getirirken  Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) felsefesi ve müfredat çerçevesi prensiplerini uygular.

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) 3 -12 yaş arasındaki öğrenciler için  tasarlanmış, çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran- sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine odaklanan bir müfredat eğitim yaklaşımıdır.

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) ulusal müfredatın gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir, böylelikle Özel Minecan İlkokulu müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı Programlarının eksiksiz bir şekilde öğrenciler için daha anlamlı, ilgi çekici, zorlayıcı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla aktarılmasını mümkün olmaktadır.

Özel Minecan İlkokulu’nda öğrencilerin konular aracılığı ile kavramsal anlayışa ulaşabilmesi için derse giren tüm öğretmenler planlama sürecinde birlikte yer alır. Bu tüm disiplinlerde öğrencinin aynı kavram üzerinde çalışarak, kalıcı bir öğrenme yaşamasına imkan verir.

Planlama toplantılarında 4 temel soru sorulur, öğrenciler ne bilecek (ne öğrenecek), ne anlayacak (bu bilgileri nasıl anlamlandıracak), nasıl öğrenecek (her öğrencinin anlama boyutuna ulaşması için sınıfta hangi yöntem ve stratejiler kullanılacak) ve nasıl değerlendirilecek (öğrencilerin öğrenme süreci hangi farklı yöntemlerle sürekli şekilde takip edilecek, hedeflenen anlayışa ulaşıp ulaşmadığı nasıl anlaşılacak)

Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı sınıf düzeyindeki öğrenciler için hazırladığı program ve belirlediği kazanımlar, öğrencilerimizin ne öğreneceği konunda temel oluşturmaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin kişilik, davranış ve becerilerinin de gelişiminin de sağlanması hedefi de eklenmektedir. Konularında çok değerli uzman danışmanlar ve çok tecrübeli öğretmenler, öğrencilerin en iyi nasıl öğrenecekleri belirlemek üzere iş birliği yaparlar.

Özel Minecan İlkokulu sınıflarında; akademik, kişilik, davranış ve becerilerin eş zamanlı gelişiminin sağlanması için planlanması çok iyi yapılmış derslerde öğrenciler aktiftir. Öğrenci merkezli bir sınıfta öğrencinin öğrenme süreci önce merakla başlatılır. Öğrencinin öğreneceği kavrama ilgi duyması için oluşturulan sınıf ortamı ve kullanılan çok çeşitli stratejiler ile, öğrencinin ön bilgisi ve kavram hakkındaki duygu ve düşünceleri ortaya çıkarılarak öğrenme sürecine bağlanma aşaması sağlanır.

Bundan sonraki aşama, öğrencilerin doğru soru ve yöntemlerle bilgiye farklı kaynaklardan ulaşması için yönlendirilmesi, keşfetme aşamasıdır. Bilgiye ulaşma aşamasında öğrencinin düşünme, araştırma, iletişim becerileri gelişmeye başlar. Öğretmenin doğru rehberliği ile bilgiyi keşfeden öğrenci, topladığı bilgileri farklı disiplinlerde de kullanarak anlamlandırmaya başlar. Öğrencilerin anlamlandırdıklarını farklı yollarla ifade etmesi sağlanırken, aynı zamanda sosyal ve iletişim becerileri  de gelişir. Sonuca ulaşma aşamasında öğrenciler edindikleri bilgilerle kavramsal bir anlayışa ulaşırken, öğretmenler öğrencinin geçirdiği öğrenme sürecini değerlendirir. Bu aşamada, öğrencilerin bireysel farklılıkları sonucu bireysel ihtiyaçları karşılanır ve tam öğrenme sağlanır. Eyleme geçme aşaması, öğrencilerin öğrendikleri ile gerçek hayat arasında bağ kurdukları aşamadır.  Toplum içinde etkili bir birey olmak için, öğrenip anladıklarını bir harekete dönüştürmek, toplumda bir fark yaratma – değişim yapma ihtiyacı hissetmeleri önemlidir. Bu aşamada öğrenciler bu eylemi nasıl yapacaklarına kendileri karar verir.

Özel Minecan İlkokulu sınıflarındaki sorgulama temelli eğitim, öğrencilerimizi araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmalarına fırsat verir. Öğrenmeye meraklı, istekli, kendi öğrenimi için öz disiplini ve sorumluluğu olan, kendine güvenen, iş birliği yapabilen, yaratıcı, kendini başkalarının yerine koyabilen, saygılı ve hoşgörülü, doğruluktan ödün vermeyen, bağımsız davranabilen öğrencilerin hem akademik hem de sosyal hayatlarında başarılı olmaları doğal bir sonuçtur.

Özel İlkokulu öğrencileri tek tip ve sadece sonuç odaklı bir yaklaşımla değerlendirilmez. Öğrencinin ön bilgisinin ölçülmesi ile başlayan değerlendirme süreci, öğrenme sürecinde her öğrencinin bireysel gelişimini ortaya çıkacak öğretmen gözlemleri, kendilerini en rahat ifade edebilecekleri yöntemlerle anlayışlarını sergilemelerine fırsat veren performans görevleri, araştırma ve sunum görevleri farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Okullarımızda, değerlenme kriterlerinin öğrenciler ile birlikte belirlendiği, öğrencilerin kendilerini, arkadaşlarını belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirdikleri, öğretmenlerin değerlendirmelerini gelişmeye fırsat verecek geribildirim olarak verdiği bir değerlendirme yaklaşımı vardır. Biz inanıyoruz ki, ancak bu şekilde öğrencilerimiz doğru rehberlik ile kendilerini tanıyan, güçlü alanlarını bilen, gelişim alanlarının farkında olarak çaba harcamaya istekli, gayretli, başarı ve başarısızlığın kendini tanımlamasına izin vermeyen gelişim odaklı ve mutlu bireyler olarak yetişecekler.

Bu bilinç ile yetişen tüm öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası standart sınavlarda başarılı olması kaçınılmazdır.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.