İlkokul eğitimimizde öncelikli hedefimiz geleceğin sahibi öğrencilerimizi dünya standartlarındaki eğitimimizle, toplumun öncü bireyleri haline getirmek.

Minecan İlkokulu’nda tüm etkinlikler sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte
planlanır. Bu yaklaşım öğrencilerin kavramları daha kolay ve kalıcı şekilde
öğrenmelerini sağlar.
Dünya standartlarındaki eğitimimizin yanı sıra çocuklarımız kendilerine uygun kulüp çalışmalarıyla sosyal becerilerini geliştirir.
Minecan İlkokulu’nda eğitim 08.45 – 16.24 saatleri arasında gerçekleşir. Öğle yemeklerinin ardından evlere dağılmadan önce okulda günlük olarak hazırlanan ikindi kahvaltısı yaparlar.

Minecan İlkokulu öğrencilerimiz için anlamlı, onlara çekici gelen ve kendi sınırlarını zorlayan; öğrencilerin hangi eğitim yöntemleriyle en iyi öğrenecekleri ve öğrenme sürecinin değerlendirilmesinin stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahiptir.

Özel Minecan İlkokulu öğrencilerini, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, duygusal, sosyal ve akademik yönden yüksek standartlara sahip, mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Minecan Okulları genç bir insanın 21. Yüzyılda mutlu ve başarılı olabilmesi için kendini tanıması, potansiyelinin farkına varması ve var olan potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesi için eğitim hayatında desteklenmesi gerektiğine inanır.

Minecan’da Uluslararası Bakalorya Programı

Minecan’da Uluslararası Bakalorya Programı

Öğrencilerimizi çağdaş ve uluslararası bir bakış açısı ile öğrencilerini kendini tanıyan, potansiyelini gerçekleştiren ve fark yaratan bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış, iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştiren bir eğitim kurumu olma vizyonu ile 2016 yılı Eylül ayında Uluslararası Bakalorya (IB) Dünya Okulu olma sürecimizi başlatmıştık.

Bu çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okul öncesi ve ilkokul müfredatını temel alarak, Uluslararası Bakalorya (IB) Primary Years Programme ‘İlk Yıllar Programı’ (PYP) tarafından tanımlanmış uluslararası standartlara ulaşabilmek amacı ile okul müfredatımız yapılandırılmıştır. Eğitim ve öğretimimiz öğrencilerimiz için anlamlı, ilgi çekici, kendi sınırlarını zorlamalarına fırsat verecek öğrenci merkezli bir yaklaşımla planlanmıştır.

Bu süreçte ana ve ilkokulumuzun tüm eğitim kadrosu sorgulama, ölçme değerlendirme, farklılaştırma gibi eğitimin çok önemli bileşenleri konularında uluslararası eğitimler almış, ülkemizin konusundaki en uzman kişilerinden de ihtiyaca yönelik eğitimlerini sürdürmüşlerdir.

IB PYP otorizasyon sürecinde okulumuz  iki kez  uluslararası denetimciler  tarafından denetlenmiş, okulun tamamladığı yazılı belgelere ek olarak; idare, öğretmen kadrosu, öğrenci ve veliler ile yapılan toplantılarda okulun hedeflenen uluslararası standartlara ne derecede ulaştığı belirlenmiştir.

Tamamlanan bu çalışmaların sonucunda, Özel Minecan Okulları 2016’da başlattığı dünya okulu olma sürecini 01 Temmuz 2019 tarihinde tamamlayarak Türkiye’deki diğer çok prestijli PYP okulları arasında ‘IB PYP Dünya Okulu’ statüsünü  almıştır. Böylelikle Özel Minecan Okulları Akdeniz Bölgesi’ndeki ilk IB PYP okulu olmuştur.

Eğitim Programımız

IB PYP Programı Nedir?

IB PYP Programı Nedir?

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IB) 3-11 yaş arasındaki çocuklar için oluşturduğu Primary Years Programme ‘İlk Yıllar Programı’ PYP olarak adlandırılmaktadır. PYP, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha barışçı bir dünya kurulmasına yardım eden sorgulayıcı ve bilgili gençler yetiştirmeyi amaçlar.

PYP öğrencilere ulusal ve uluslararası önem taşıyan bilgileri keşfederken, araştırma yapabilme, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazandırır. PYP saygı, hoşgörü, sorumluluk gibi tutumlar geliştirme; bakış açısı, bağlantı gibi kavramlara odaklanma, toplum hizmetlerin önemini kavrayıp anlamlı eylemlerde bulunma gibi eğitimin çok önemli öğelerinden oluşur.

Minecan Okulları etkili iletişimin, yaşam boyu öğrenmenin ve başarının en önemli unsurlarından olduğuna inanır. Etkili iletişimin en büyük aracı kişinin anadilidir. Anadilini dinleme, konuşma, okuma-yazma ve görsel okuma yazma alanlarında en üst düzeyde kullanabilen birey, dünyayı ve çevresini doğru anlar, kendini en iyi şekilde ifade edebilir.

Öğrencilerimizin gerçek anlamda, 21 Yüzyılın dünya insanı olmaları için uluslararası bilince sahip, farklı kültürleri tanıyan bireyler olarak yetişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ilkokul sınıflarında öğrencilerimiz anadillerinde öğrendikleri bilgi ve kavramları İngilizce çalışmalarında da sürdürürler. Böylelikle doğal biçimde İngilizce’ye karşı çok olumlu bir tutum geliştirirler. Öğrencilerimiz yaşlarına uygun materyal ve yöntemlerle hazırlanan bir programla İngilizce ile tanışırlar.

Dünya vatandaşı olma yolunda, iletişim kurmak için yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple tüm dünyanın ortak dili olan İngilizce dışında, okulumuzda 4. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil seçmeli olarak Almanca ve Fransızca verilmektedir.

Minecan İlkokulu tüm öğrencilerinin 21. Yüzyıl’da kendilerini bekleyecek hayata en donanımlı şekilde yetişmelerini sağlamak üzere, Türk Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Müfredatını eksiksiz yerine getirirken  Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) felsefesi ve müfredat çerçevesi prensiplerini uygular.

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) 3 -12 yaş arasındaki öğrenciler için  tasarlanmış, çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran- sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine odaklanan bir müfredat eğitim yaklaşımıdır.

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) ulusal müfredatın gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir, böylelikle Özel Minecan İlkokulu müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı Programlarının eksiksiz bir şekilde öğrenciler için daha anlamlı, ilgi çekici, zorlayıcı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla aktarılmasını mümkün olmaktadır.

Özel Minecan İlkokulu’nda öğrencilerin konular aracılığı ile kavramsal anlayışa ulaşabilmesi için derse giren tüm öğretmenler planlama sürecinde birlikte yer alır. Bu tüm disiplinlerde öğrencinin aynı kavram üzerinde çalışarak, kalıcı bir öğrenme yaşamasına imkan verir.

Planlama toplantılarında 4 temel soru sorulur, öğrenciler ne bilecek (ne öğrenecek), ne anlayacak (bu bilgileri nasıl anlamlandıracak), nasıl öğrenecek (her öğrencinin anlama boyutuna ulaşması için sınıfta hangi yöntem ve stratejiler kullanılacak) ve nasıl değerlendirilecek (öğrencilerin öğrenme süreci hangi farklı yöntemlerle sürekli şekilde takip edilecek, hedeflenen anlayışa ulaşıp ulaşmadığı nasıl anlaşılacak)

Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı sınıf düzeyindeki öğrenciler için hazırladığı program ve belirlediği kazanımlar, öğrencilerimizin ne öğreneceği konunda temel oluşturmaktadır. Buna ek olarak öğrencilerimizin kişilik, davranış ve becerilerinin de gelişiminin de sağlanması hedefi de eklenmektedir. Konularında çok değerli uzman danışmanlar ve çok tecrübeli öğretmenler, öğrencilerin en iyi nasıl öğrenecekleri belirlemek üzere iş birliği yaparlar.

Türkçe Eğitimi

Detaylı Bilgi

Matematik

Detaylı Bilgi

Hayat Bilgisi

Detaylı Bilgi

Fen Bilgisi

Detaylı Bilgi

İngilizce Eğitimi

Detaylı Bilgi

Kodlama ve Robotik

Detaylı Bilgi

Beden Eğitimi

Detaylı Bilgi

Görsel Sanatlar

Detaylı Bilgi

Müzik

Detaylı Bilgi

Satranç

Detaylı Bilgi

Sevgili Ebeveynler,

Başlangıçlar çocukların hayatında çok büyük ve değerli bir yere sahiptir. Yaşamlarının erken dönemlerinde edindikleri deneyimler, çocukların hayata dair bakış açışını şekillendirir. Bu nedenle yetişkinler olarak bu deneyimlerin olumlu, güvenli ve keyifli olmasını dileriz.

Okul da bir çocuğun hayatındaki en önemli başlangıçlardan biridir.

Bu önemi bilmenin getirdiği sorumlulukla 1991 yılında kurulan Minecan Anaokulu’nun ardından, öğrencilerini kendini tanıyan, potansiyelini gerçekleştiren ve fark yaratan bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştirme hedefi ile Minecan İlkokulu 2018 yılında kapılarını öğrencilerine ve velilerine açmıştır.

93

Eğitimci

6500

M² DOĞAYLA İÇİÇE AÇIK KAMPÜS ALANI

4350

M² KAPALI EĞİTİM ALANI

Minecan İlkokulu'nda ``Her Çocuk Farklıdır.``

Okulumuzda rehberlik çalısmalarının temelinde

“Her çocuk farklıdır.” gerçeğinden yola çıkılır.

Okulumuzda Pedagojik Danışman Eğitim Bilimci-Yazar Dr. Özgür Bolat
tarafından “Ödülsüz-Cezasız Eğitim” sistemi uygulanmaktadır.
Çocukların, kendi yetenek ve beğenileri doğrultusunda kendilerini ifade etmelerini, özgüven kazanmalarını destekleyen çalışmalar esastır.
Rehberlik birimi olarak amacımız; öğrencilerimizi tüm gelişim basamakları açısından gözlemlemek, değerlendirmek ve bu bilgileri ebeveynleri ile paylaşmak, öğrencilerimizin her yeni deneyiminde yanlarında yürümek ve onlara destek olmaktır.

Eğitim Kadromuz

Minecan Okulları’nda öğretmenlerimiz her zaman kendini geliştiren, geleceğin dünyasına yön veren bireylerdir.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Eylül 23, 2023

Minecanlılar İletişimi Güçlü Bireyler Olarak Yetişirler.

Ortaokul Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizin sınıf içi iletişimlerini artırmak amacıyla rehberlik etkinliklerimiz gerçekleştirildi.

Öğrencilerimizle Sabah Sporuyla Güne Enerjik ve Mutlu Başladık.
Eylül 22, 2023

Minecan öğrencileri güne her gün sabah sporu ile başlar.

Öğrencilerimizle İlköğretim Haftasını Kutladık.
Eylül 22, 2023

Minecan öğrencileri İlköğretim Haftası’nı okur yazar bireyler olmanın önemi üzerinde sorgulama yaparak kutladılar. 😇

Luis Nani Öğrencilerimizle Buluştu.
Eylül 20, 2023

Adana Demirspor'umuzun futbolcularından Luis Nani öğrencilerimizle bir araya geldi.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Ön Kayıt Formu

Minecan Okulları toplumunun bir parçası olmak için aşağıdaki formu doldurunuz. En kısa zamanda size dönüş sağlanacaktır.

  Veli Bilgileri

  Öğrenci Bilgileri

  Cinsiyet KızErkek

  Doğum Tarihi

  Başvurduğu Okul AnaokuluİlkokulOrtaokul

  Kayıt Olacağı Sınıf

  Halen Devam Ettiği Okul

  Veli İletişim Bilgileri

  Lütfen tüm zorunlu (*) alanları doldurunuz.

  Kulüpler

  Öğrencilerimiz kulüp etkinlikleriyle daha sosyal bireyler oluyor.