Minecan İlkokulu’nda Beden Eğitimi dersinde hedefimiz öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal açıdan bedenini tanıyan, fiziksel ve ruhsal dengenin önemini bilen, yöneten ve koruyan; kaliteli zaman geçirmeyi bilen; sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu gerçeğini anlayan ve benimseyen bireyler yetiştirmektir.

Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmayı; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamayı, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmayı hedefleriz. Öğrencilerimizin yaşam boyu spor yapan bireyler olmaları için destekleriz.

Beden Eğitimi  dersi müfredatı kendi  hedeflerinin yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde disiplinlerüstü temalar başlığı altında planlanan Sorgulama Üniteleri ile ilişkilendirilir. Öğrenciler Hayat Bilgisi Sorgulama ünitesi konu ve kavramlarını Beden Eğitimi dersinde de işlerler.

Beden Eğitimi  dersi kapsamında her dönem olmak üzere yılda iki kez Veli Katılımlı etkinlik düzenlenir. Öğrencilerimiz velileri spor dallarından birinde birlikte spor yaparak keyifli paylaşım yaparlar.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.