Minecan İlkokulu’nda Fen bilimleri eğitiminin amacı, öğrencilerimizin çevrede olan olayları anlayabilen ve bilimsel yolla açıklayabilen, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel yaklaşımla çözebilen, bilimsel gelişmeleri takip eden ve anlayabilen bireyler olmalarının temellerini atmaktır.

Öğrenci merkezli, sorgulama temelli eğitim yaklaşımımız doğrultusunda hazırlanan Fen Bilgisi müfredatı PYP Sorgulama Üniteleri içeriği ile bütünlük sağlar.

Minecan İlkokulu’nda öğrencilerin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak; sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak üzere Eğlenceli Bilim Programları kullanılır. Eğlenceli Bilim Programı her öğrenciye bireysel olarak hazırlanan malzemeleri kullandırarak  deneyleri bireysel olarak  yapmalarını sağlar. Eğlenceli Bilim Programı okulumuzun özgün müfredatını destekler, yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile öğrencilerimizin deney kültürünü ve bilim sevgisi destekler, öğrendiklerini somutlaştırarak bilgilerinin kalıcılığını arttırır.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.