Minecan İlkokulu Görsel Sanatlar Dersi ile öğrencilerin; sanatı evrensel değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatlarında da sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin sanat ve sanat hakkında bilgi sahibi olmaları; geleneksel ve çağdaş malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluşturması; sanatın elemanlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında kullanması; gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını geliştirmesi; hayal gücünü çalışmalarına yansıtması, duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendisini sanat yolu ile ifade etmesi, sanat eğitimi uygulamaları yoluyla estetik duyarlılık kazanması hedeflenmektedir.

Görsel Sanatlar Dersi dersi müfredatı kendi  hedeflerinin yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde disiplinlerüstü temalar başlığı altında planlanan Sorgulama Üniteleri ile ilişkilendirilir. Öğrenciler Hayat Bilgisi Sorgulama ünitesi konu ve kavramlarını Görsel Sanatlar dersinde de işlerler. Yapılan çalışmalar yılsonu sergisi ile okul toplumu ile paylaşılır.

Görsel Sanatlar Dersi kapsamında her dönem olmak üzere yılda iki kez Veli Katılımlı etkinlik düzenlenir. Öğrencilerimiz velileri ile oluşturdukları ürünleri toplum hizmeti projesinde kullanırlar.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.