Minecan İlkokulu  öğrencileri  21. Yüzyıl’da kendilerini bekleyecek hayata en donanımlı şekilde hazırlanırlar. Türk Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Müfredatı Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) yaklaşımı ile  öğrencilerimizin hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran- sorgulayan  bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz için daha anlamlı, ilgi çekici, zorlayıcı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla planlanan Hayat Bilgisi dersleri öğrencilerimizin kendini ve hayatı anlamasını sağlar.

Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP)  çerçevesinde yerel ve küresel temalar başlığı altında planlanan sorgulama temelli Hayat Bilgisi derslerimiz öğrencilere öğrenecekleri kavramlar hakkında ön bilgileri ve deneyimlerini ifade etme, bilgiyi keşfetme, öğrendiklerini farklı disiplinleri kullanarak  arasında anlamlandırma fırsatı verir.

Minecan İlkokulu’nda öğrencinin öğrenme sürecinin başlamasını için önce merak duygusu tetiklenir. Sınıf ve koridorlar öğrencinin öğreneceği kavrama ilgi duyması fotoğraf, kitap, kaynak kitap, 3 boyutlu malzeme, eşya ve objelerle donatılır. Öğrenme ortamındaki görsellik ile başlayan öğrenme süreci kullanılan çok çeşitli stratejiler ile öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürdürülür. Öğrencilerin doğru soru ve yöntemlerle bilgiye farklı kaynaklardan ulaşması için yönlendirilmesi, keşfetme aşamasıdır. Bilgiye ulaşma aşamasında öğrencinin düşünme, araştırma, iletişim becerileri gelişmeye başlar. Öğretmenin doğru rehberliği ile bilgiyi keşfeden öğrenci, topladığı bilgileri farklı disiplinlerde de kullanarak anlamlandırmaya başlar. Öğrencilerin anlamlandırdıklarını farklı yollarla ifade etmesi sağlanırken, aynı zamanda  sosyal ve iletişim becerileri  de gelişir. Sonuca ulaşma aşamasında öğrenciler edindikleri bilgilerle kavramsal bir anlayışa ulaşırken, öğretmenler öğrencinin geçirdiği öğrenme sürecini değerlendirir.

Bu aşamada, öğrencilerin bireysel farklılıkları sonucu bireysel ihtiyaçları karşılanır ve tam öğrenme sağlanır. Eyleme geçme aşaması, öğrencilerin öğrendikleri ile gerçek hayat arasında bağ kurdukları aşamadır.  Toplum içinde etkili bir birey olmak için, öğrenip anladıklarını bir harekete dönüştürmek, toplumda bir fark yaratma – değişim yapma ihtiyacı hissetmeleri önemlidir. Bu aşamada öğrenciler bu eylemi nasıl yapacaklarına kendileri karar verir.

Minecan İlkokulunda veliler de öğrenme sürecine katkı sağlar. Ünite kapsamında velilerimiz ve öğrencilerimizin aileleri eğitime katlı sağlamak üzere öğrencilerimizle söyleşi/sunum yaparlar; kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar. Öğrencilerimiz öğretmenleri dışında farklı yetişkinlerle bilgi edinmek üzere bir araya gelerek iletişim kurma becerilerini de geliştirirler.

Üniteler kapsamında düzenlenen geziler eğitim sürecini destekler.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.