İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz 1. 2. ve 3. sınıfın sonunda A1 Dil Seviyesini bitirirler. 4. sınıf öğrencilerimiz ise A2 dil seviyesinde çalışmalarını sürdürürler. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.

Derslerimiz tema bazlı, disiplinler arası iş birliği içinde, (hayat bilgisi, Türkçe, matematik, müzik, görsel sanatlar, fiziksel etkinlikler ve eğitsel oyunlar gibi dersler ile ilişkilendirerek) ve ana dil öğrenme modelini baz alarak yapılandırılmaktadır.

Derslerimiz öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir. Hedef dilin sevdirilmesini ve günlük yaşantı içerisinde kullanımının kazandırılması doğrultusunda, İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olup, öğrencileri dil kullanımına teşvik ederler.

İngilizce dersi müfredatı dil hedeflerinin yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde disiplinlerüstü temalar başlığı altında planlanan Sorgulama Üniteleri ile ilişkilendirilir. Öğrenciler Hayat Bilgisi Sorgulama ünitesi konu ve kavramlarını İngilizce dersinde de işlerler. Seçilen İngilizce okuma kitapları, şarkılar ve etkinlikler öğrencilerin bütünsel kavrayışlarını destekler.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.