Minecan İlkokulu’nda Matematik eğitimi günlük hayattan kopuk, ezbere dayalı bilgilerin öne çıktığı, kağıt kalem üzerinde verilen bir eğitim değildir. Öğrencilerimize etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmelerini ve anlamalarını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi veririz. Bunları yaparken öğrencilerimize matematiğin eğlenceli yönünü de fark ettirerek “Ben matematiği seviyorum.” demelerini sağlamayı hedefleriz.

Öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yaparlar.

Öğrenmenin temelinde merak ve sevgi olduğunun bilinciyle derslerimize öğrencilerin ilgisini çekecek konuyla ilgili bilmece- bulmaca, anekdot ve kitaplarla başlarız. Matematiği sevmelerini sağlamak üzere öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak planlama yapılır.  Dersler basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkesi göz önünde bulundurularak planlanır. Oyunun en önemli çocuk hakkı ve öğrenme aracı olduğu bilinciyle derslerimizde oyunlar dersi pekiştirmek ve konuyu kavratmak için sıklıkla kullanılır. Oyunlar yoluyla öğrencilerde kalıcı öğrenme sağlanır. Öğrencilerimiz yaş ve beceri seviyelerine uygun olarak matematik materyallerini ve akıllı tahta uygulamalarını da öğrenme süreçlerinde kullanırlar.

Bireysel çalışmalara ek olarak planlanan grup çalışmalarıyla problem çözme, sorumluluk alma, yönergeleri anlama ve uygulama becerilerini pekiştirirler ve olaylara farklı açılardan bakma ve çözüm yolları üretme ve takım  çalışması yapma deneyimi yaşarlar.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.