Minecan İlkokulu öğrencilerinin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini; müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını;  müzik temel kavramlarını tanımalarını; müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmelerini; iyi bir müzik dinleyicisi olmalarını; yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmaya heves etmelerini hedefler.

Öğrencilerimiz 1. Sınıftan itibaren nota eğitimine başlar ve melodika çalmaya başlarlar.

Kaliteli bir müzik kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası müzik kültürünü bilerek büyümelerini sağlamak amacı ile ‘Ayın Bestecisi’ uygulaması ile her ay bir besteciyi tanırlar ve teneffüslerde ayın bestecisinin eserleri çalınır.

Müzik dersinin müfredatı kendi branş hedeflerinin yanı sıra Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde disiplinlerüstü temalar başlığı altında planlanan Sorgulama Üniteleri ile ilişkilendirilir. Öğrenciler Hayat Bilgisi Sorgulama ünitesi kavramlarını müzik dersinde de işlerler.

Her dönem olmak üzere, yılda iki kez Veli Katılımlı etkinlik ile öğrencilerimiz aileleri ile  müzik öğretmenlerinin eşliğinde Müzik perküsyon etkinliğine katılır.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.