Minecan İlkokulunda öğrenciye “düşünerek sorgulayarak” okuma alışkanlığı kazandırılması Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. 1. sınıftan 4. sınıf sonuna kadar, öğrencinin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır.

Bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile öğrencilerimizin

Türkçeyi doğru ve etkili kullanan, kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen, bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen, çevresiyle uyumlu, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler olmalarını hedefliyoruz.

Akademik başarının ancak anadile olan hakimiyet, akıcı hızlı okuma ve okuduğunu anlama ve yorum yapma becerilerinin yüksek seviyede gelişimi ile sağlanacağı bir gerçektir. Bu sebeple Minecan İlkokulu’nda “okuyan birey yetiştirme” hedefine ulaşmak için pek çok çalışma yapılır.  Sürece dayalı okuma teknikleri ile “okur – yazar bireyler” yetiştirme çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin 1. sınıfta eli kalem tutmaya, dili kitap okumaya başlar başlamaz “okur kimliği” edinmeleri hedeflenir.

Eseri okuma, okunanlar üzerine düşünme, düşünceleri ise yazılı ve sözlü ifade etme üzerine kurgulanmış derslerimizde öğrencilerimiz okuma kazanımlarının yanı sıra dinleme, konuşma, yazma hatta dilbilgisi kazanımlarını da eser üzerinde yapılan çalışmalarla edinirler.

Tüm seviyelerimiz haftada bir Türkçe dersini okul kütüphanemizde kitap okuyarak geçirirler. Kütüphaneden aldıkları kitapları bir hafta sonra arkadaşlarına tanıtmak üzere Kitap Tanıtım Formu doldururlar.  Böylece öğrencilerimizin düzenli okuma alışkanlığını küçük yaşlarda edinmeleri desteklenir.

PYP Sorgulama üniteleri kapsamında birbirleriyle, aileleriyle, arkadaşları ve diğer yetişkinler ile yaptıkları anket, röportaj gibi çalışmalarla soru hazırlama, soru sorma, bilgiyi kaydetme, topladıkları bilgileri sözlü ve yazılı şekilde başkaları ile paylaşma becerileri kazınırlar.

Bireyin kendini sözlü ve yazılı olarak en doğru ifade etmesinin anadilini çok iyi öğrenmesi ile mümkün olacağı gerçeğinden yola çıkarak  Minecan İlkokulu Türkçe müfredatı öğrencilerinin dil becerisini  4 temel alanda planlanmış okuma, yazma, konuşma, dinleme etkinlikleri ile geliştirir.

Türkçe’nin dil bilgisine yönelik etkinlikler oyunlar, interaktif etkinlikler ve metinler yoluyla kavratılır.

Müfredat içinde yer alan ortak okuma kitapları Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı (PYP) disiplinlerrüstü temaları altında yer alan sorgulama üniteleri çerçevesinde seçilir.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Blog

Öğretmenlerimizin yazılarıyla eğitimimiz, çocuklarımız ve daha bir çok konuyla ilgili yeni bilgiler edinebilirsiniz.