Minecan'da ``Her Çocuk Farklıdır.``

Okulumuzda rehberlik çalısmalarının temelinde

“Her çocuk farklıdır.” gerçeğinden yola çıkılır.

Okulumuzda Pedagojik Danışman Eğitim Bilimci-Yazar Dr. Özgür Bolat
tarafından “Ödülsüz-Cezasız Eğitim” sistemi uygulanmaktadır.
Çocukların, kendi yetenek ve beğenileri doğrultusunda kendilerini ifade etmelerini, özgüven kazanmalarını destekleyen çalışmalar esastır.
Rehberlik birimi olarak amacımız; öğrencilerimizi tüm gelişim basamakları açısından gözlemlemek, değerlendirmek ve bu bilgileri ebeveynleri ile paylaşmak, öğrencilerimizin her yeni deneyiminde yanlarında yürümek ve onlara destek olmaktır.

Eğitim Kadromuz

Minecan Okulları’nda öğretmenlerimiz her zaman kendini geliştiren, geleceğin dünyasına yön veren bireylerdir.

Okul Öncesinde Rehberlik Çalışmaları

Okulumuzda rehberlik çalışmaları, öğrenciyi tanımaya, gelişim sürecini değerlendirmeye yönelik olan ve tüm bu süreçlerin aile ile paylaşıldığı çalışmalardır. Rehberlik çalışmalarının temelinde “Her çocuk farklıdır.” gerçeğinden yola çıkılır. Çocukların, kendi yetenek ve beğenileri doğrultusunda kendilerini ifade etmelerini, özgüven kazanmalarını destekleyen çalışmalar  esastır.  Rehberlik birimi olarak amacımız; öğrencilerimizi tüm gelişim basamakları açısından gözlemlemek, değerlendirmek ve bu bilgileri ebeveynleri ile paylaşmak, öğrencilerimizin her yeni deneyiminde yanlarında yürümek ve onlara destek olmaktır.

Öğrencilere Yönelik Uygulamalar

 • Okula ve Çevreye Uyum Çalışmaları
 • Öğrenci Tanıma Envanterleri
 • Sınıf İçi Gözlemler
 • Bireysel Görüşmeler
 • Grup Rehberlikleri
 • Sınıf Rehberlikleri

Öğrencilerle Bireysel Çalışmalarda Kullanılan Envanterler

 • C.A.S- Cognitive Assasment System (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
 • C.A.T- Children’s Apperception Test (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
 • Denver Gelişim Tarama Envanteri
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Aile Dizilimi Çalışmaları
 • Bir İnsan Çiz Testi

Grup Etkinlikleri

Grup rehberlikleri öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmeleri adına oluşturulmuş küçük gruplardır. Grup rehberliklerinin amacı farklı sınıflardaki öğrencileri birbirleri ile buluşturmak, onlara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli ve eğlenceli bir ortam yaratmaktır. Oluşturulan her grubun bir amacı ve bir kazanımı vardır.

Hatalarımı Seviyorum

Öğrencilerin, hata yapmaktan korkmamaları ve hatalarıyla barışık olmaları gerektiğini anlamaları, herkesin hata yapabileceğinin farkına varmaları ve kendilerine de hata yapma özgürlüğü vermeleri hedeflenir.

Benim Problemim Benim Çözümüm

Öğrencilerin, karşılaştıkları problemlere yönelik çözüm yolları üretme konusundaki becerilerini geliştirmeleri, probleme değil çözüme odaklanmanın daha işlevsel olduğunu fark etmeleri hedeflenir.

Sınıf Rehberlikleri

Etkinlikler sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman tarafından yapılan gözlemler sonucunda desteklenmesi gerektiği düşünülen ruhsal ve sosyal alanlar ile de şekillenebilir. Her uygulamanın bir amacı, kazanımı vardır ve bu kazanımlar birbirinden farklıdır.

Bana Özel

Öğrencilerin özel bölgelerini tanımaları ve beden kontrollerinin kendilerinde olduğunun farkına varmaları hedeflenir.

Ailelere Yönelik Çalışmalarımız

Ebeveyn Seminerleri

Bireysel Veli Görüşmeleri

Veli Bilgilendirme Yazıları

İlkokulda Rehberlik Çalışmaları

Minecan İlkokulu Rehberlik Birimi olarak, öğencilerimize kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, kendilerini anlaşılmış hissedecekleri bir ortam yaratmayı, desteklenmesi gereken becerilerine yönelik çalışmalara katılabilme fırsatı sunmayı, yeteneklerini ve güçlü yönlerini sergilemelerine ve geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Birimimizce;

 • Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
 • Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
 • İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
 • Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine göre test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.   Sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri ile iş birliği yapılır.
 • Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
 • Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerimizin öğrenme stillerini keşfetmek ve öğrenme sürecine olumlu bir katkı sağlayabilmek amacıyla Öğrenme Stilleri Anketi uygulanır.
 • Ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.

 

Öğrencilerle Çalışırken Kullanılan Envanterler

 • C.A.S- Cognitive Assasment System  (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
 • C.A.T- Children’s Apperception Test (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
 • A.T- Family Attitudes Test  (Aile Tutumları Testi)
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Aile Dizilimi Çalışmaları

``Dünya Çocuklarıyız`` Projesi

Okul misyonumuzda belirttiğimiz gibi hedefimiz, öğrencilerimizi iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştirmektir. ‘Dünya Çocuklarıyız’ isimli Rehberlik Birimi çalışmamız kapsamında her ay Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (PYP) çerçevesinde belirlenmiş tutumlardan bir tanesini geliştirmek hedeflenir. Minecan Okulları Rehberlik Birimi, olumlu tutum hakkında konuşmanın olumlu tutum sergilemeyi pekiştireceğine inanır.

Sınıf Rehberlikleri

Etkinlikler sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman tarafından yapılan gözlemler sonucunda desteklenmesi gerektiği düşünülen alanlar ile de şekillenebilir. Her uygulamanın bir amacı, kazanımı vardır ve bu kazanımlar birbirinden farklıdır.

Ailelere Yönelik Çalışmalarımız

Ebeveyn Seminerleri

Bireysel Veli Görüşmeleri

Veli Bilgilendirme Yazıları

Ortaokulda Rehberlik Çalışmaları

Minecan Ortaokulu Rehberlik Birimi olarak, öğrencilerimize kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri, kendilerini anlaşılmış hissedecekleri bir ortam yaratmayı, desteklenmesi gereken becerilerine yönelik çalışmalara katılabilme fırsatı sunmayı, yeteneklerini ve güçlü yönlerini sergilemelerine ve geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Birimimizce;

 • Eğitsel, bireysel ve mesleki rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
 • Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
 • İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri hazırlanır.
 • Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine göre test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.
 • Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
 • Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.
 • Öğrencilerimizin meslekler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmaları amacıyla ‘Meslek Tanıtım Günleri’ düzenlenir.

Öğrencilerle Çalışırken Kullanılan Envanterler

 • A.S- Cognitive Assesment System (Bilişsel Değerlendirme Sistemi)
  T.A.T- Thematic Apperception Test (Tematik Algı Testi)
 • Öğrenme Stilleri Anketi
 • Problem Tarama Anketi

Ailelere Yönelik Çalışmalarımız

 • Ebeveyn Seminerleri
 • Bireysel Veli Görüşmeleri
 • Veli Bilgilendirme Yazıları

Sınıf Rehberlikleri

Etkinlikler ders  öğretmenleri ve psikolojik danışman tarafından yapılan gözlemler sonucunda desteklenmesi gerektiği düşünülen alanlar ile de şekillenebilir. Her uygulamanın bir amacı, kazanımı vardır ve bu kazanımlar birbirinden farklıdır.

Sağlıklı Cinsel Eğitim Programı

Öğrencilerimize yönelik, bu dönemdeki fiziksel, duygusal  ve sosyal değişimlere yönelik  merak ettikleri soruların cevaplarını bulabilecekleri ‘Sağlıklı Cinsel Eğitim Programı’ gerçekleştirilir.  Bu programda bedenini tanıma, kişisel sınırları belirleme, yetişkin-ergen arasındaki farkı görme ve riskli durumlar konularında bilgiler verilir. Öğrencilerin merak ettiklerini sorabilecekleri kişiler ve ulaşabilecekleri kaynaklar hakkında bilgilendirme yapılır.

Felsefe Buluşmaları

Öğrencilerimizin evren, toplum ve mantık hakkındaki kavramlara yönelik akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri ve kavramları tanımlama konusunda gelişim göstermeleri hedeflenir. Çocuklar İçin Felsefe Programı öğrencilerin kendi fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri için bir ortam hazırlarken farklı görüşlere de eşit mesafede yaklaşabilmelerini sağlar.

``Dünya Çocuklarıyız`` Projesi

Okul misyonumuzda belirttiğimiz gibi hedefimiz, öğrencilerimizi iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştirmektir. ‘Dünya Çocuklarıyız’ isimli Rehberlik Birimi çalışmamız kapsamında bir dünya insanında olması gereken beceri ve tutumlardan bir tanesini geliştirmeyi hedefliyoruz. Olumlu tutum hakkında konuşmanın olumlu tutum sergilemeyi pekiştireceğine inanıyoruz.

Blog

Rehberlik Birimimiz tarafından yazılan tüm bloglarına buradan ulaşabilirisiniz.

Haziran 28, 2020

Tatil Döneminde Bize Neler Yardımcı Olabilir?

Sevgili Velilerimiz, Bu yazıyı her yıl yazdığımdan daha farklı bir formatta yazıyorum. Çünkü bu yıl her…

Hayatı Sadeleştirmek
Mayıs 3, 2020

‘Sadeleşme’ terimini hayatımızın birçok alanında kullanabiliriz. Kim John Payne ise hayatımızdaki dört farklı kavramdaki fazlalıktan söz…

Corona Virüs Çocuklara Nasıl Anlatılmalı?
Mart 14, 2020

Son zamanlarda Corona Virüs hepimizin gündeminde. Ebeveyn olarak aklımıza gelen ilk sorulardan biri de çocuklarımıza bu…

Tatilde Ebevenyler İçin Yararlı Bilgiler
Ocak 19, 2020

Büyük bir heyecanla ve mutlulukla başladığımız dönemin sonuna geldik. Öğrencilerimiz bu dönemi geride bırakırken birçok duygu,…