Minecan Okullarında  öğrenciler  bilime inanan bireyler olarak yetişirken bu dersin amacının doğayı ve doğa ötesi varlıkları inceleme, araştırma ve  keşfetmek olduğunu kavrarlar. Varlıklar arasındaki ilişkileri incelerken bilimin hayatı anlamak ve anlamlandırmak için vazgeçilmez olduğunu keşfederler.

Minecan Ortaokul öğrencileri Fen Bilimleri dersini ezberden uzak bir yaklaşımla, psikomotor becerilerinin yanı sıra neden-sonuç ilişkisi görebilmelerine, gündelik hayat ile doğa ve bilim arasındaki ilişkiyi kurabilmelerine ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanan Eğlenceli Bilim Programı aracılığı ile yaparak ve yaşayarak öğrenirler.

Öğrencilerimizin problem çözen, hazır bilgiyle yetinmeyen, soru soran, sorgulayan, araştırma yapan ve hayatı ilim ve bilim ile anlamaya çalışan bireyler olarak yetişmeleri,  verdiğimiz eğitimle hepsinin fen bilimlerine, bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi duymalarını sağlayarak bu konularda belirli düzeyde bilgi sahibi olma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtmaları hedeflerimiz arasındadır.

Öğrencilerimiz bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerisini kazanma hedefimize Eğlenceli Bilim Programı ile ulaşıyor, program kapsamında bireysel olarak yaptıkları deneylerle bilimi yaşayarak tecrübe ediyorlar.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.