Hayatı kolaylaştırmanın en kolay yolu günlük hayatımızdaki matematiktir.. Matematik günlük hayatta ne kadar kullanılır? Matematik yalnızca hesaplama, şekilleri çizme ve ölçme tekniği değil, tüm bunları kapsayan düşünce ve sonuçlama sistemidir.

Minecan Ortaokulu’nda matematik sadece defter üzerinde yapılan hesap değil, sadece sayıların kullanıldığı, şekillerin sayılarla birleştirilerek soru haline getirildiği yada sadece didaktik  anlatılan bir ders değildir.

Öğrencilerimiz, hızla gelişmekte olan bir dünyada yaşadığımızı, bu hızlı değişim ve gelişimde yeni buluşlar ve eserlerin ortaya çıkarılışında, çeşitli sanayi dallarının gelişmesinde matematiğe ve matematikçilere duyulan gereksinimi kavramalarıdırlar.

Bu bakış açısı ile Minecan öğrencileri için matematik bir resimdeki perspektifte, doğadaki bir örümcek ağında, insan vücudunda altın oran formülünde, müzikte notaları içinde Pi sayısında, aşkta birleşme özelliğinde, zamanın  saniyelerindedir…. Matematik hayatın kendisidir.

Minecan öğrencileri yaparak, yaşayarak ve günlük hayat ile ilişkilendirerek öğrendikleri ve anladıkları matematiği severler. Matematiği sevmeleri, başarılı olacaklarına inanmaları ve  bu duygu ile çaba harcamaya istekli olmaları ile başlayan matematik eğitimi deneyimli öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerimizi onları bekleyen akademik süreç ve sınavlara en iyi şekilde hazırlar.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.