Minecan Ortaokulu öğrencilerini girdikleri her ortamda fark yaratan bireyler olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve akademik yönden yüksek standartlara sahip, bilime inanan, Atatürk ilke ve devrimlerinin takipçisi, iyi bir vatandaş ve bir dünya insanı olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Öğrencilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri; Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları;  tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri, Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri, yaşadıkları çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri, doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları, insan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemeleri, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri hedeflenmektedir.

Sosyal Bilgiler dersi hayatın kendisidir. Öğrencilerimizin bu kavram ve konuları birer ders olarak değil, her an yaşadıkları veya karşılaşabilecekleri durumlar olduğunu benimsemelerini sağlamak gerekmektedir. Bu noktada yaparak ve yaşayarak öğrenme Sosyal Bilgiler dersinin vazgeçilmez bir biçimi haline gelir.

Bunu sağlamak amacı ile Minecan Ortaokulunda öğrencilere dersi anlatmaktan ziyade onların konularla ilgili deneyimlerini paylaşmaları sağlanır, öğrenci merkezli eğitimi sağlayacak farklı stratejiler kullanılır, etkinlikler düzenlenir.

Sosyal Bilgiler temalı panolar aracılığı ile düşüncelerini, bildiklerini ve bilmek istedikleri her şeyi yazmalarına olanak sağlanır. Öğrencilerin öğrenme üzerinde söz hakkı olması çok önemlidir, öğrenmek istedikleri her konu dersin içeriğine dahil edilir.

Minecan Ortaokulunda öğretmenin anlatıp öğrencinin sadece dinlediği öğretmen odaklı ders ortamı değil; bireysel, eşli ve grup çalışmaları ile planlanan, öğrencilerin iş birliği  ve takım çalışması yapabileceği, öğrenme sürecinde aktif olduğu sınıf ortamları vardır.

Öğrencilerimizin deneyimledikleri hiç bir şeyi unutmayacaklarından yola çıkarak hayatı okulun içinde dahil ederek hayata dair deneyim kazanmaları için fırsatlar yaratılır.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Nisan 20, 2021

Öğrencilerimiz Tarihten İz Bırakan Kişileri Anlattılar

3. Sınıf öğrencilerimiz Uluslararası Bakalorya IB PYP Sorgulama Ünitesi kapsamında toplumun gelişmesine katkıda bulunarak iz bırakan kişileri ve özeliklerini sorguladılar. Ünite sonunda her öğrencimiz kendi seçtiği iz bırakan bir kişiyi okul toplumuna anlatarak öğrendiklerini paylaştı.

Suyumuz Tükeniyor
Mart 22, 2021

Çok değil 2050 yılında dünya nüfusunun 2/3’ünün yaşadığı 66 ülkede şiddetli su sıkıntısı bekleniyor... Ülkemizde su…

Uzm. Dr. Emel Koçyiğit Deveci ile Dünyanın Hareketleri
Mart 20, 2021

Minecan İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerimiz Dünya’nın döngüsel hareketlerini ve bu hareketlerin canlılar üzerindeki etkilerini sorguladıkları PYP…

AFAD Doğanın Değişimi Üzerine Söyleşi
Mart 18, 2021

İlkokul 2. Sınıf öğrencilerimiz PYP Sorgulama Üniteleri kapsamında doğa olaylarını, ülkemiz ve dünyada yaşanan doğal afetleri,…