Minecan Ortaokulu öğrencileri okuma kültürüne, ulusal ve evrensel değerlere sahip; farklı kültürlere, anlayışlara hoşgörüyle yaklaşan, okuduğunu, dinlediğini bütünlüklü olarak kavrayan, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi doğru kullanarak duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Minecan Ortaokulunda öğrenciler okuyan, konuşan, tartışan, bir fikre ulaşan bireylerdir. Bir eseri beğenip beğenmediğini nedenleriyle açıklayan, seçici bir okur olma yolunda ilerleyen, dil bilinci gelişmiş, şiirle, sanatla, edebiyatla beslenen, sadece soruların değil hayatın mantığını ve muhakemesini çözebilen bireyler olarak yetişirler.

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma kurallarını doğru ve uygun şekilde kullanan, edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini tanıyan, Türkçeyi özenli ve bilinçli kullanma becerisini geliştirmiş; duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerileri yüksek; çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri; soruları cevaplandırmak, çözüm önerileri üretmek, bulgularını paylaşmak vb. amaçlarla değerlendirme yapabilen, düşünmeye, araştırmaya, sorgulamaya ve görüş alışverişi yapmayı içselleştirmiş ve yaşam boyu öğrenme becerisi gelişmiş bireyler olarak onları bekleyen akademik ve sosyal yaşama hazırlanırlar.

Veli Yorumları

Velilerimizin çocuklarında gözlemledikleri değişimi buradan inceleyebilirsiniz.

Etkinlikler

Okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Nisan 20, 2021

Öğrencilerimiz Tarihten İz Bırakan Kişileri Anlattılar

3. Sınıf öğrencilerimiz Uluslararası Bakalorya IB PYP Sorgulama Ünitesi kapsamında toplumun gelişmesine katkıda bulunarak iz bırakan kişileri ve özeliklerini sorguladılar. Ünite sonunda her öğrencimiz kendi seçtiği iz bırakan bir kişiyi okul toplumuna anlatarak öğrendiklerini paylaştı.

Suyumuz Tükeniyor
Mart 22, 2021

Çok değil 2050 yılında dünya nüfusunun 2/3’ünün yaşadığı 66 ülkede şiddetli su sıkıntısı bekleniyor... Ülkemizde su…

Uzm. Dr. Emel Koçyiğit Deveci ile Dünyanın Hareketleri
Mart 20, 2021

Minecan İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerimiz Dünya’nın döngüsel hareketlerini ve bu hareketlerin canlılar üzerindeki etkilerini sorguladıkları PYP…

AFAD Doğanın Değişimi Üzerine Söyleşi
Mart 18, 2021

İlkokul 2. Sınıf öğrencilerimiz PYP Sorgulama Üniteleri kapsamında doğa olaylarını, ülkemiz ve dünyada yaşanan doğal afetleri,…