İcatlar kavramını sorguladığımız sorgulama ünitesi kapsamında ailenizden bir kişinin işini kolaylaştıracak bir robot tasarlasaydınız kim için ne tasarlardınız sorusunu düşündük… Tasarlamak istedikleri robotu resim dersinde ilk olarak üç boyutlu olarak anlattılar. Daha sonra çizdikleri resimleri atık malzemelerle üç boyutlu tasarım çalışmalarına dönüştürecekler.